گزارش های تصویری

گزارش تصویری از اجرای گروه سون ۹ آذر ماه در تهران
گزارش تصویری از اجرای گروه سون 9 آذر ماه در تهران را از دوربین مصطفی واجدی ببینید. [gallery link="file" ids="5260,5259,5257,5255,5252,5253,5254,5256,5258,5261,5272,5262,5264,5268,5265,5270,5269,5273,5271,5274,5275,5251,5267,5266,5263"]
گزارش تصویری از اجرای شهاب مظفری ۸ آذر ماه در تهران
گزارش تصویری از اجرای شهاب مظفری ۸ آذر ماه در تهران را از دوربین مهدیه سادات طبایی ببینید. [gallery link="file" ids="5240,5237,5232,5230,5236,5231,5234,5233,5235,5238,5239,5241,5242,5243,5244,5245,5246,5247,5248"]
گزارش تصویری از اجرای مهدی جهانی ۸ آذر ماه در تهران
گزارش تصویری از اجرای مهدی جهانی 8 آذر ماه در تهران را از دوربین نازنین زهرا شینی مقدم ببینید. [gallery link="file" ids="5207,5209,5208,5210,5215,5214,5216,5217,5219,5220,5224,5223,5226,5225,5213,5222,5221,5212,5218,5211"]
گزارش تصویری از اجرای علیرضا طلیسچی ۷ آذر ماه در تهران
گزارش تصویری از اجرای علیرضا طلیسچی 7 آذر ماه در تهران را از دوربین سروش میرزایی ببینید. [gallery ids="5189,5190,5191,5192,5193,5194,5195,5196,5197,5198,5199,5200,5201,5202,5203,5204"]
گزارش تصویری از اجرای بهنام بانی ۶ آذر ماه در تهران
گزارش تصویری از اجرای بهنام بانی 6 آذر ماه در تهران را از دوربین حمید جواهریان ببینید [gallery link="file" ids="5156,5157,5154,5151,5153,5158,5152,5160,5182,5159,5161,5162,5183,5164,5181,5167,5169,5168,5170,5171,5172,5173,5174,5180,5175,5176,5177,5178,5179,5155,5166,5165,5163"]
گزارش تصویری از اجرای محسن ابراهیم زاده ۳ آذر ماه در تهران
گزارش تصویری از اجرای محسن ابراهیم زاده 3 آذر ماه در تهران را از دوربین مصطفی واجدی ببینید. [gallery link="file" ids="5128,5129,5130,5131,5132,5133,5134,5135,5136,5137,5138,5139,5140,5141,5142,5143,5144,5145,5146,5147"]
گزارش تصویری از اجرای امید حاجیلی ۲۸ ابان ماه در تهران
گزارش تصویری از اجرای امید حاجیلی 28 ابان ماه در تهران را از دوربین نازنین زهرا شینی مقدم ببینید. [gallery link="file" ids="5100,5102,5103,5104,5106,5105,5107,5109,5108,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5121,5122,5123,5124,5125,5099"]
گزارش تصویری از اجرای آرش و مسیح ۲۱ ابان ماه در تهران
گزارش تصویری از اجرای آرش و مسیح 21 ابان ماه در تهران را از دوربین سروش میرزایی ببینید [gallery link="file" ids="5095,5094,5089,5093,5092,5087,5090,5088,5086,5091,5085,5096"]
گزارش تصویری از اجرای محسن ابراهیم زاده ۱۹ ابان ماه در تهران
گزارش تصویری از اجرای محسن ابراهیم زاده 19 ابان ماه در تهران را از دوربین حمید جواهریان ببینید [gallery link="file" ids="5048,5054,5049,5050,5055,5051,5052,5056,5053,5057,5058,5059,5060,5061,5062,5063,5064,5065,5066,5076,5075,5067,5070,5074,5069,5072,5068,5071,5073,5046,5045,5047"]    
اخرین اجرای تابستانی علیرضا طلیسچی در تهران
اخرین اجرای تابستاني علیرضا طلیسچی در تهران. علیرضا طلیسچی 14 شهریور ماه در تهران به روی صحنه رفت علیرضا طلیسچی که در کنسرت ۲۵ مرداد قول داده بود بخشی از عواید کنسرتش ...