حساب پرداخت نمیشه!

‎تماشاخانه ایرانشهر چهارشنبه شب شاهد اجرای نمایش “حساب پرداخت نمیشه” به کاگردانی هادی عامل بود.
‎نمایشی در قالب طنز اجتماعی که می توان گفت ارتباط خوبی با تماشاگر برقرار می کرد..
‎داستان روایت زندگی قشر پایین دست جامعه ی ایتالیا را در محله ای کوچک روایت می کند که علاوه بر مشکلات مالی و سختی هایی که تحمل می کنند در پی یک اتفاق تحت پرسش و تفحص پلیس قرار می گیرند.
‎از نکات مثبت و چشمگیر این نمایش ، می توان به پیش درامد جالب و دیالوگ های بین شخصیت ها اشاره کرد.

لازم به ذکر است در پایان اجرا هدایت هاشمی درگذشت دنیا فتی زاده ، عروسک گردان بسیاری از شخصیت های کارتونی به ویژه کلاه قرمزی را تسلیت گفت.
نویسنده: داریو فو
مترجم: جاهد جهانشاهی
طراح و کارگردان: هادی عامل
دراماتورژ: امیر شفیعی
بازیگران: (به ترتیب ورود) شیوا ابراهیمی، لبخند بدیعی، هدایت هاشمی، علی عامل هاشمی، سیدعلی صالحی

عکاس و نویسنده : دانیال حیدری

%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8727 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8726-1 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8726 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8725 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8728 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%878 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%877 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%876 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%874 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%873 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%872 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%871 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%879 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8710 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8711 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8712 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8713 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8714 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8715 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8716 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8718 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8719 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8720 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8721 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8723 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8717 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%875 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8722 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8729 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8_%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa_%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%8730

دیدگاه مورد نظر خود را ارسال نمایید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *